De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Kopieën van al deze gegevens zijn verzameld in een Landelijke Voorziening ( BAG LV). 

Sinds 1 januari 2011 dienen alle gemeenten te zijn aangesloten op de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert LV BAG en stelt de gegevens van adressen en gebouwen beschikbaar aan organisaties met een publieke taak, instellingen, bedrijven en particulieren.Gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zijn essentieel voor een goede dienstverlening van de overheid.

Daarnaast zijn de BAG-gegevens ook interessant voor:

 • Energiebedrijven: 
 • Woningcorporaties: 
 • Banken, postorderbedrijven, nutsbedrijven en andere organisaties met veel klanten: 
 • Verzekeringsmaatschappijen: 
 • Leveranciers van geo-informatie en adressenbestanden:                                                         

Het is dan ook van belang zorg te dragen voor een optimale kwaliteit van het gegevensbestand.

TJ Advies kan u adviseren en ondersteunen bij de volgende zaken;

 • Het handmatig koppelen van BAG- en WOZ-gegevens;
 • Het verwerken van de uitval BAG-WOZ;
 • Het verwerken van de uitval LV WOZ;
 • Het opschonen van PBS;
 • Het opschonen van verschillen in bouwjaar, gebruiksoppervlakte en gebruiksdoel;
 • Opstellen procesbeschrijvingen.