Iedere gemeente in Nederland heft diverse lokale belastingen. Te denken valt hierbij aan de onroerendezaakbelasting (OZB), rioolbelastingen, afvalstoffenheffing, parkeerbelasting, hondenbelasting en toeristenbelasting. 

Heeft u ondersteuning nodig bij deze werkzaamheden?

TJ Advies heeft al meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van lokale belastingen en de werkzaamheden die daarbij horen. Van het optimaliseren van gegevensbestanden, het beantwoorden van bezwaarschriften, tot het opstellen van verweerschriften en het vertegenwoordigen van gemeenten in de rechtszaal. Gezien de ruime werkervaring van TJ Advies is zij ook bekend met de meest voorkomende gemeentelijke software, waardoor zij snel inzetbaar is.

TJ Advies kan u van dienst zijn met het;

  • Optimaliseren kwaliteit van het gegevensbestand
  • Opstellen en verwerken van de belastingaanslagen
  • Afhandelen van alle voorkomende bezwaar- en beroepschriften
  • Vertegenwoordigen gemeenten bij rechtbanken en gerechtshoven
  • Ondersteunen bij achterstanden
  • Opstellen procesbeschrijvingen
  • Aansturen afdeling