18 maart 2020:

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW):

Het kabinet heeft gisteren besloten om vanwege het Coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Eén van deze maatregelen is het NOW.  Deze regeling vervangt de Werktijdverkorting. Heeft uw werkgever aangegeven gebruik te gaan maken van de NOW en heeft u als werknemer vragen met betrekking tot de NOW? Hieronder een korte uiteenzetting;

  • Behoud u uw salaris?

Ja, uw werkgever moet het volledige salaris doorbetalen.

  • Waarom krijgt mijn werkgever een deel van de loonkosten vergoed?

Om werkgevers door de huidige periode van omzetdaling heen te laten komen en niemand te hoeven ontslaan.

  • Loopt het via de WW-uitkering?

Nee, het heeft niets meer met WW te maken. Dit was wel het geval bij de Werktijdverkorting. 

  • Dus dit heeft geen gevolgen voor mijn WW-rechten?

Klopt. Dit heeft geen verdere gevolgen voor uw WW-rechten.

  • Bent u verplicht te werken wanneer uw werkgever gebruik maakt van de NOW?

Ja. In overleg met de werkgever dient u afspraken te maken over het werk, als dat er is. Eventueel kan gekeken worden naar mogelijkheden als thuiswerken. 

  • Kunt u ontslagen worden tijdens de NOW?

Nee, in ieder geval niet om bedrijfseconomische redenen. Na afloop van de NOW geldt weer de normale ontslagbescherming.

  • Uw contract loopt tijdens de NOW af, heeft dit wel gevolgen?

Een aflopend contract hoeft door de werkgever niet verlengd te worden.

  • Wanneer worden de overige details van de NOW en de verdere invulling duidelijk?

Zo snel mogelijk, maar binnen nu en twee weken.

 

Heeft u verdere vragen? Neem gerust contact op! Samen komen we deze periode door!

 

10 maart 2020:

 

Het Coronavirus verspreidt zich helaas relatief snel in Nederland. Het RIVM heeft enkele dagen geleden Brabanders verzocht om thuis te blijven wanneer zij hoesten en/of zich niet lekker voelen. Daarnaast zijn er inmiddels enkele scholen gesloten. Wilt u weten wat uw rechten / plichten zijn als werknemer of als werkgever? Neem contact op met TJ Advies voor een vrijblijvend advies.