Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling (zoals een onrechtmatige daad) tussen natuurlijke personen en rechtspersonen. Het recht wat deze rechtshandelingen regelt wordt het verbintenissenrecht genoemd.

Verbintenissenrecht is een verzamelnaam voor zowel het contractenrecht als het verbintenissen- of overeenkomstenrecht.

Een overeenkomst komt tot stand doordat de ene partij een aanbod heeft gedaan dat door de andere partij is aanvaard. Een overeenkomst is vormvrij en kan dus schriftelijk of mondeling zijn overeengekomen.

Wilt u een overeenkomst aangaan of wilt u er juist vanaf? Neem contact op met TJ Advies en samen kijken we naar de mogelijkheden. Ook wanneer een overeenkomst niet geheel wordt nagekomen, staat TJ Advies voor u klaar.